Reglementări comunitare:

                              Directive

 Regulamente
 

Lista autorităților contractante din România

conform Deciziei Comisiei Europene nr. 2008/963/CE