Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor este organismul independent cu activitate administrativ-jurisdictionala, ce functioneaza in baza propriului regulament, avand competenta solutionarii contestatiilor formulate in cadrul procedurilor de achizitie publica inainte de incheierea contractelor, in conformitate cu prevederile art. 255 si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Portalul CNSC vă oferă informaţii vitale activităţii administrativ-jurisdicţionale.

Consiliul are obligatia apararii si realizarii drepturilor si intereselor legitime invocate in cererile ce ii sunt supuse solutionarii, fara privilegii si fara  discriminari.

 

Competentele Consiliului se realizeaza cu respectarea principiilor independentei si stabilitatii in functie a membrilor sai, ale transparentei si impartialitatii in luarea deciziilor. 

 

Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara potrivit legii, cu respectarea principiilor legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la
aparare. 


Sediul Consiliului este in municipiul Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3.