Acum suntem şi pe Facebook! Vizitează pagina la adresa \@achizitiipublice2016.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, numerele 390-393 din 23 mai 2016 au fost publicate legile care constituie noul cadru normativ în materia achiziţiilor publice care transpun în legislaţia naţională directivele europene. Legile au intrat în vigoare la 3 zile de la publicare.

 

1. Legea nr. 98 privind achiziţiile publice  a fost publicată în  M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016 ;

2. Legea nr. 99 privind achiziţiile sectoriale a fost publicată în  M.Of. nr. 391 din 23 mai 2016;

3. Legea nr. 100 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii a fost publicată în  M.Of. nr. 392 din 23 mai 2016;

4. Legea nr. 101 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a a fost publicată în  M.Of. nr. 393 din 23 mai 2016 .

 

Normele metodologice de aplicare a acestor acte normative au fost apobate în şedinţa de Guvern din 2 iunie 2016 şi au fost publicate în Monitorul Oficial al României în 6 iunie 2016, dată cu care au şi intrat în vigoare.

 

1. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

2. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Î

Actele normative subsecvente legilor achiziţiilor şi normelor  metodologice de aplicare a acestora au fost publicate în următoarele numere  ale Monitorului Oficial al româniei, Partea I:

 

1. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 9 iunie 2016 a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale  de Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate.

2. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2016 a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

Baza de date online cu actualizare/                                                              Actualizările sunt disponibile  AICI.

ACHIZITII_PUBLICE_2016.pdf