Acces la site ANRMAP                                                                      Sistemul achizițiilor publice

 

                Categorii de întrebări cu răspuns ANRMAP

 

                               Manual lansare proceduri SEAP

 

                                            Acces la legislație pe site ANRMAP, precum si al proiectele

                                                                    de acte normative promovate de către Autoritate.

                                                           

                                                                                  Puncte de vedere ANRMAP în domeniu

 

 

 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) s-a infiintat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, ca institutie publica, in subordinea Guvernului si coordonarea directa a Primului - Ministru, cu sediul in municipiul Bucuresti.

A.N.R.M.A.P. are ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice si indeplineste urmatoarele functii:

 • elaborarea strategiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu cerintele acquis-ului comunitar;
 • reglementarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
 • reglementarea cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
 • monitorizarea, analiza, evaluarea si supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si retelelor de comunicare, organizate de catre institutiile europene;
 • consilierea metodologica a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu rol de suport in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;
 • initierea/sustinerea proiectelor sau actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice, cu rol de suport in dezvoltarea capacitatii de implementare a legislatiei la nivelul autoritatilor contractante.

In realizarea functiilor sale, A.N.R.M.A.P. are, in principal, urmatoarele atributii:

 • asigurarea unui cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice;
 • indeplinirea obligatiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor Directivelor Uniunii Europene in materie de achizitii publice;
 • asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul Comisiei Europene, cu institutiile publice corespondente din statele membre ale Uniunii Europene si cu organisme de interes public national;
 • asigurarea unui cadru corespunzator de aplicare conforma a legislatiei in domeniul achizitiilor publice
 • dezvoltarea capacitatii de implementare la nivelul autoritatilor contractante.